Leerlingbegeleiding

We hebben het niet alleen voor jou, we zijn er ook voor jou. Dankzij ons ondersteuningsteam en ons eigen CLB kunnen we begeleiding op maat aanbieden samen met ouders en de school.

 

Vanuit het M-decreet wordt verwacht dat iedere school een zorgbeleid uitbouwt rond 4 fases, om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen. In fase 2 speelt ook het ondersteuningsteam een belangrijke rol.


– Fase 0: brede basiszorg – regie school – klasleerkracht
– Fase 1: verhoogde zorg – regie school – zorgteam
– Fase 2: uitbreiding van de zorg – regie CLB – ondersteuningsnetwerk
– Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC) – regie CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school werkt samen met een CLB. In onze scholengroep hebben we ons eigen CLB. De dienstverlening is altijd gratis, onafhankelijk, in vertrouwen, vraaggestuurd en op maat. De leerling staat centraal.

Het CLB is gespecialiseerd in vragen en problemen op gebied van 4 verschillende domeinen:
– Preventieve gezondheidszorg
– Leren en studeren
– Onderwijsloopbaan
– Psycho-sociaal functioneren

Zowel leerlingen, ouders als scholen kunnen met hun vragen terecht bij het CLB. Hier vind je de contactgegevens.

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood ondersteuning te bieden in het regulier onderwijs. De ambitie van ons ondersteuningsteam is om als multidisciplinair team de leerling en het schoolteam te begeleiden en de participatie en het welbevinden van de leerling te vergroten. 

Leerlingen die onderwijs volgen in een school van onze scholengroep krijgen ondersteuning indien ze over een (gemotiveerd) verslag beschikken. Dat verslag wordt opgemaakt door het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject. In het gemotiveerd verslag wordt aangeduid vanuit welke type ondersteuning zal aangeboden worden. 

Volgende leerlingen kunnen bij het ondersteuningsteam aangemeld worden:

 

Brede types
– type basisaanbod: voor leerlingen met een lichte mentale beperking of ernstige leerstoornissen
– type 3: leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis
– type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) 

Kleine types
– type 2: leerlingen met een verstandelijke beperking 
– type 4: leerlingen met een motorische beperking 
– type 6: leerlingen met een visuele beperking
– type 7: leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) 

Hier vind je de contactgegevens van het ondersteuningsteam.