Vakantiecursussen 2021

Je overweegt om de overstap te maken naar een studierichting waarvoor je bepaalde basiskennis onvoldoende beheerst. Om deze overgang haalbaar te maken, raden we je aan een inhaalcursus te volgen.

De scholengemeenschap WIJS! organiseert negen vakantiecursussen rond vijf vakken: economie, chemie, cultuur- en gedragswetenschappen, bedrijfseconomie en Duits. Al deze cursussen hebben plaats tussen maandag 23 en vrijdag 27 augustus 2021 en duren 3 tot 5 halve dagen. Een overzicht van deze cursussen vind je in het document in bijlage. Telkens vermelden we:
- of het een beperkte (3 halve dagen) of een uitgebreide cursus (5 halve dagen) is;
- de juiste data, en aanvangs- en einduren;
- de naam van de lesgever(s)/leerkracht(en);
- de omschrijving van de doelgroep;
- de locatie waar de cursus plaats heeft;
- en het inschrijvingsbedrag dat door de deelnemer hiervoor moet betaald worden.
Op woensdag 1 september (13 uur) wordt er voor alle deelnemers een afsluitende proef georganiseerd op dezelfde plaats als de lessen. Hier kan je bewijzen dat je de leerstof goed verwerkt hebt.

Inschrijven voor deze cursussen kan door tegen 14 augustus 2021 het onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen. Het inschrijvingsgeld wordt tegen uiterlijk 14 augustus 2021 overgeschreven op het rekeningnummer van de scholengemeenschap WIJS! IBAN: BE54 7370 3276 2397 BIC: KREDBEBB met vermelding van de naam van de deelnemer, de nieuwe school en de cursus.