Info TADD voor personeelsleden

De TADD-kandidaatstellingsdeadline van 15 juni is in het vooruitzicht. Naar jaarlijkse gewoonte verspreiden we vanuit de scholengemeenschap dan ook graag een infofilmpje omtrent TADD voor alle personeelsleden.