Overlegstructuur

Scholengemeenschap WIJS! is een samenwerkingsverband van zeven katholieke schoolbesturen met scholen secundair onderwijs in Sint-Niklaas, Lokeren en Stekene.

De strategische beleidsbeslissingen binnen de scholengemeenschap worden steeds genomen door het bestuursorgaan. Daarin zetelen twee afgevaardigden voor elk van de betrokken schoolbesturen, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Voorzitter van de scholengemeenschap:

Herman Keppens

Namens schoolbestuur Berkenboomscholen

Johan Van de Voorde

Marc Michiels

Namens schoolbestuur Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas

Jean-Marie Van Gavere

Gaby Bogaert

Namens schoolbestuur Instituut Sint-Carolus

Christiane Caimo (tevens ondervoorzitter)

Lut Verberckmoes

Namens schoolbestuur Scholen Heilige Familie

Riggy Van de Wiele

Walter Roggeman

Namens schoolbestuur Scholen Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Sint-Niklaas

Monique Hendrickx (tevens ondervoorzitter)

Karel Geboes

Namens schoolbestuur Vrije Technische Scholen

Marc Seghers

Roland Wagemans

Namens schoolbestuur Katholiek Onderwijs Land van Waas

Geertrui Van Landeghem

Patrick Van Hiel

De operationele gang van zaken wordt waargenomen door het CDSG (Comité van Directies van de Scholengemeenschap), waarin alle directieleden van de individuele scholen zetelen. De samenstelling van het CDSG vindt u hier.

Participatie dragen we als scholengemeenschap hoog in het vaandel. Beslissingen die een impact zullen hebben op het personeel van onze scholen, worden daarom ook besproken in het OCSG (Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap). Daarin overleggen afgevaardigden van de schoolbesturen met de personeelsafgevaardigden vanuit de LOC’s (Lokale Onderhandelingscomités) in de verschillende scholen.

De OCSG-vergaderingen worden voorbereid in samenwerking met het VPSG (Vrijgestelden voor het Personeel van de scholengemeenschap). Het VPSG bestaat uit drie personen: Friede Feron (Broederschool Biotechnische & Sport), Mieke De Vuyst (Sint-Carolus) en Wouter Van Halen (Campus Connect).”