Brede agrarische context

De leerlingen gaan praktisch aan de slag met planten en dieren binnen de brede agrarische context. Ze ontwikkelen technische vaardigheden om duurzaam, plant- en diervriendelijk te handelen binnen de context van land- en tuinbouw.

Go to Top