Agrotechnieken Dier is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. Jouw interesse gaat uit naar de landbouwsector en je kiest voor een
wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming waarbij je leert over
landbouwproductiedieren. Je houdt van praktisch werk binnen en buiten. Je wil
praktijk combineren met een goede theoretische vorming.
In deze theoretisch-praktisch gerichte opleiding krijg je een goede
wetenschappelijke basis. Je leert meer over landbouwproductiedieren, hun
huisvesting, maar ook over voeding en voederwinning, teelten en machines. De
leerlingen leren werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele
dierlijke productie met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…