Agrotechnieken Plant is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. Planten, natuur en groen fascineren jou. Je hebt belangstelling voor
fruitteelt, sierteelt of groenteteelt. Je kiest voor een wetenschappelijke, brede en
polyvalente vorming waarbij je leert over tuinbouwteelten, planten, tuinen en
machines. Je houdt van praktisch werk binnen en buiten. Je wil praktijk
combineren met een goede theoretische vorming.
In deze theoretisch-praktisch gerichte opleiding krijg je een goede
wetenschappelijke basis. Je leert de specifieke teelttechnieken binnen
akkerbouw, fruit-, sier- en groenteteelt. Je krijgt een pakket plantenkennis en
tuinbouwmechanisatie. De leerlingen leren werken volgens agro-ecologische
principes en met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…