Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het 1ste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs. Kinderen die het getuigschrift niet hebben behaald, volgen het 1ste leerjaar B. In het schooljaar 2020-2021 kon er uitzonderlijk ook zonder getuigschrift basisonderwijs gestart worden in 1A, mits goedkeuring van de toelatingsklassenraad.

Het 1ste leerjaar B richt zich op jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen naar 2A (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad), 2B of naar het 1ste leerjaar A.

Als uw kind hulp nodig heeft omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek, dan kan het starten in het buitengewoon secundair onderwijs. Met behulp van een inschrijvingsverslag van het CLB kunt u bewijzen dat uw kind deze hulp nodig heeft.

Gelijkaardige studierichtingen: