Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de
doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met met een pakket
bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Voor Bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om
organisatievormen (en fiscale gevolgen) en de financiële gezondheid van een onderneming en (juridische)
aspecten rond e-commerce. Voor Informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende
studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling
in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van
softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…