‘Bedrijfswetenschappen’ is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een

brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Je leert gebruik maken van wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. In de uitbreiding van de wiskunde komen matrices, functies, integralen, statistiek aan bod.

In het vak informaticawetenschappen leer je over algoritmen, programmeren, modelleren, simuleren.

Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en leert de werking van ondernemingen begrijpen.

Je verdiept je in strategische planning en marketingbeleid, aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekeningen, kostprijsberekening, aspecten van sociaal en fiscaal recht.

Je verwerft ook kennis in aspecten van Human Resources Management, Supply Chain Management.

Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…