Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie
verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden
zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in
de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…