Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met
bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te
bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering,
bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair
bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Gelijkaardige studierichtingen: