Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De
leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en technologische
wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies. Ze ontwikkelen een sterke visie en
verantwoordelijkheidsgevoel, volgen bouwprocessen op, denken als technicus bouw in functie van het
technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën
tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren in 3D met CAD en BIM-software,
het uitvoeren van 3D-metingen (topografische toepassingen), het realiseren van bouwknopen voor BEN- en
passiefprojecten. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode
draad doorheen de studierichting

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…