Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste
wiskunde en technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies. Ze
denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het
gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD,

topografische toepassingen en het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten. Zorg
voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen
de studierichting.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…