Defensie en veiligheid is een vooral theoretische studierichting met een beperkt luik praktijk. De leerlingen krijgen een groot pakket algemene vakken te verwerken en sportieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. In deze richting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. recht en deontologie, psychologie, veiligheid en preventie, EHBO, de mens en zijn plaats in de samenleving. Deze richting bereidt enerzijds voor op hogere studies en werkt anderzijds toe naar veiligheidsberoepen als bewakingsagent en penitentiair bewakingsassistent en opleidingen binnen Defensie, brandweer en politie.

Gelijkaardige studierichtingen: