‘Economie-moderne talen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert

een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en een verdieping in de moderne talen.

-Je leert gebruik maken van wiskundige begrippen om economische problemen op te lossen. In de uitbreiding van wiskunde komen matrices, functies, integralen, statistiek aan bod.

-Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en in de werking van ondernemingen.

-Je leert over strategische planning en marketingbeleid.

-Je verdiept je in aspecten van financiering, accounting, analyse van jaarrekeningen en vennootschapsrecht.

-Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

-Je verdiept je communicatievaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits.

-Je wordt verder uitgedaagd om het wetenschapsdomein ‘moderne talen’ te verkennen (o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, …).

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…