‘Economie-wiskunde’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een

brede algemene vorming met een verdieping in de wiskunde (6u /week) en een uitgebreid pakket economie.

Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten en in de werking van ondernemingen.

Je leert over strategische planning en marketingbeleid.

Je verdiept je in aspecten van financiering, accounting, analyse van jaarrekeningen en vennootschapsrecht.

Je leert logisch en kritisch denken om economische begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

In het vak informaticawetenschappen leer je over algoritmen, programmeren, modelleren, simuleren.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…