‘Economische wetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Er is keuze tussen 4u of 5u wiskunde. In de richting met 5u wiskunde word je voorbereid op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (bv. Economie-wiskunde).

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…