Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen
denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden
in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…