Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste
wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en
thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke
en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica,
(de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…