Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De
leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en
wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van
het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties,
programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en
diagnosetechnieken van elektrische installaties

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…