‘Grieks-Latijn’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede

algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn.

-Je verdiept je verder in authentieke Griekse en Latijnse teksten (lezen, vertalen, …). Zo begrijp je de cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter.

-Je ontwikkelt verder inzicht in de taalsystematiek (o.a. taalstructuren, taalfenomenen, …)

-Je leert ook de samenhang zien met de ontwikkeling van andere Westerse talen.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…