‘Grieks-Latijn’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met studie van de oude talen Grieks en Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van twee klassieke talen en via het lezen van teksten verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…