een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit komt aan bod in de specifieke vakken filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
Daarbij komen volgende onderwerpen aan bod:

  • sociologische begrippen;
  • analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s;
  • domeinen van ontwikkeling;
  • sociaal gedrag en sociale vaardigheden;
  • persoonlijkheid;
  • communicatiekaders,…

Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…