Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De
leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke
oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De
studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne talen.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…