‘Latijn-wetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een

brede algemene vorming met Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

In de uitbreiding van wiskunde komen o.a. volgende zaken aan bod: matrices, functies, afgeleiden, integralen, complexe getallen, statistiek.

-Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert hierbij je onderzoekvaardigheden verder ontwikkelen. Daarbij zijn o.a. labotechnieken belangrijk.

-Je verdiept je verder in authentieke Latijnse teksten (lezen, vertalen, …). Zo begrijp je de cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend oogpunt.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…