‘Latijn-Wiskunde’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede

algemene vorming met Latijn en met een verdieping in de wiskunde (6u of 8u /week).

-Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken om je wiskundige vaardigheden uit te breiden.

-In het vak informaticawetenschappen komt o.a. algoritmen en programmeren aan bod.

-Je krijgt ook een beperkte uitbreiding van de wetenschappen chemie, biologie en fysica.

-Je verdiept je verder in authentieke Latijnse teksten (lezen, vertalen, …). Zo begrijp je de cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter. Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend oogpunt.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…