‘Latijn’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met de studie van Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en via het lezen van teksten verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Er is keuze tussen 4u of 5u wiskunde. In de richting met 5u wiskunde word je voorbereid op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (bv. Latijn-wiskunde).

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…