Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van
ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van
diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een
gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Het verwerven van digitale competenties kadert in de
bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…