Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie en met sociologie en psychologie.
Dit alles wordt gezien vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving,
gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn
gedrag.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…