Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan
onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen
mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie
van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT,
constructies.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…