Mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen
doorlopen het volledige creatieproces, van ontwerp over vormgeving tot uitvoering. Hierbij verdiepen ze zich
in het artistieke, de trends en de doelgroepen waarvoor gewerkt wordt. Ze leren alle stappen opnemen in het
technisch dossier dat volledig wordt uitgewerkt, afgetoetst en bijgestuurd.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…