‘Moderne talen-wetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze

combineert een brede algemene vorming met een verdieping in de moderne talen en een uitgebreid pakket wetenschappen.

In de uitbreiding van wiskunde komen o.a. volgende zaken aan bod: matrices, functies, afgeleiden, integralen, complexe getallen, statistiek.

-Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert hierbij je onderzoekvaardigheden verder ontwikkelen. Daarbij zijn o.a. labotechnieken belangrijk.

-Je verdiept je communicatievaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits.

-Je wordt verder uitgedaagd om het wetenschapsdomein ‘moderne talen’ te verkennen (o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, …).

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…