‘Moderne talen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een verdiepte wiskundige vorming en een uitgebreide vorming in moderne vreemde talen.

Naast Frans en Engels krijg je ook Duits. In deze verschillende talen leer je o.a. tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding, .. Je verdiept ook je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. De verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen nl. pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur vormen een extra uitdaging.

Je maakt kennis met het vak communicatiewetenschappen waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…