‘Natuurwetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een sterk wiskundige vorming en een uitgebreide vorming biologie, chemie en fysica.

In Biologie leer je o.a. meer uitgebreid over: het (samen)leven van organismen, voortplanting, de werking van organen, micro-organismen.

In Chemie leer je o.a. meer uitgebreid over: de bouw van materie, atomen en moleculen, hoe stoffen kunnen ontstaan, reactievergelijkingen.

In Fysica leer je o.a. meer uitgebreid over: krachten en beweging, de structuur en eigenschappen van materie, warmte, arbeid, energie en de verbanden ertussen.

Je leert wetenschappelijk denken.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…