Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis
met bouwmaterialen en constructies in functie van ruwbouwerkzaamheden. Ze maken gebruik van digitale
technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen
technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering,
bekistingen, wapeningen, en betonneringswerken binnen de residentiële context. Zorg voor het milieu, veilig
en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…