‘Sportwetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een

brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en sportieve vaardigheden.

In de uitbreiding van wiskunde komen o.a. volgende zaken aan bod: matrices, functies, afgeleiden, integralen, complexe getallen, statistiek.

-Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert hierbij je onderzoekvaardigheden verder ontwikkelen. Daarbij zijn o.a. labotechnieken belangrijk.

-In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, … maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten, blessurepreventie,…)

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…