‘Sportwetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een verdiepte wiskundige vorming en een uitgebreide vorming biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

In Biologie leer je o.a. meer uitgebreid over: het (samen)leven van organismen, voortplanting, de werking van organen, micro-organismen.

In Chemie leer je o.a. meer uitgebreid over: de bouw van materie, atomen en moleculen, hoe stoffen kunnen ontstaan, reactievergelijkingen.

In Fysica leer je o.a. meer uitgebreid over: krachten en beweging, de structuur en eigenschappen van materie, warmte, arbeid, energie en de verbanden ertussen.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, … maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten, blessurepreventie,…)

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…