‘Taal en communicatie’ is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze legt de focus

op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

In de uitbreiding van het Nederlands komt de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers aan bod als ook communicatieve vaardigheden (herformuleren, redigeren).

In de uitbreiding van Frans en Engels leer je over de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, communicatieve vaardigheden (notities nemen, herformuleren).

In Duits verwerf je communicatieve vaardigheden.

Je verdiept je in communicatieprincipes, -modellen, -processen en -theorieën.

Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren, o.a. vergaderingen organiseren, verslagen maken,   het opstellen en helpen realiseren van een communicatieplan, het beheer van data.

Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen.

Je leert communicatieproducten en -tools met ICT als middel ontwikkelen en uitwerken.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…