Technologische wetenschappen en engineering

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.
De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de
kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en
informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en
engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte
wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…