Welzijnswetenschappen combineert een brede algemene vorming met vooral sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, filosofie en natuurwetenschappen. Vanuit concrete thema’s filosoferen leerlingen over de mens in al zijn aspecten, ontwikkelen ze een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…