‘Wetenschappen-wiskunde’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een verdieping in de wiskunde (6u of 8u /week) en een uitgebreid pakket wetenschappen.

-Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken om je wiskundige vaardigheden uit te breiden.

-In het vak informaticawetenschappen komt o.a. algoritmen en programmeren aan bod.

-Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert hierbij je onderzoekvaardigheden verder ontwikkelen. Daarbij zijn o.a. labotechnieken belangrijk.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…