Economie-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. 

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze richting is algemeenvormend maar legt de nadruk op het vak economie. Dit vak bestaat uit twee grote onderdelen: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

De studierichting economie - wiskunde combineert economie met abstracte wiskunde op hoog niveau (6 uur) en een beperkter pakket talen (10 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting:
- als je interesse hebt in de samenleving op economisch, boekhoudkundig en juridisch vlak;
- als je geboeid bent door de wereld van banken en beurzen, aandelen, bedrijven, internationale handel en buitenlandse betrekkingen;
- als je wil werken aan een stevige kennis van wiskunde.

Wat kan je verder studeren?

Vanuit de studierichting economie - wiskunde kan je verder in een professionele (in hogeschool) of academische (in universiteit) bachelor- en masteropleiding (o.a. economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen,…).

Door de algemene basis en het grote pakket wiskunde is het ook mogelijk verder te studeren in niet-economische richtingen (sociale, paramedische, wetenschappelijke, … richtingen).

Scholen die deze richting aanbieden