Farmaceutisch-Technisch Assistent

Graad: 3 TSO
Profiel

Deze opleiding combineert wetenschappelijke vorming met een stevig pakket practica en stages. Echt iets voor mensen met zin voor orde, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden.

In de vakken toegepaste chemie en biologie onderzoek je in het laboratorium hoe scheikunde invloed heeft op de ontwikkeling van farmaceutische producten.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Heb je belangstelling voor een theoretisch-technische wetenschappelijke opleiding die aansluit bij de medische wereld, dan is dit iets voor jou. Wiskunde, scheikunde en laboratoriumwerk schrikken je niet af. Je bent nauwgezet en vaardig in communicatie.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Afgestudeerden beginnen b.v. als farmaceutisch-technisch assistent in apotheken of ziekenhuisapotheken, in groothandels voor farmaceutische producten en in tarificatiediensten.

Wat kan je verder studeren?

Paramedisch vervolgonderwijs en opleidingen waarin wetenschappen centraal staan, sluiten goed aan bij deze 3e graad: bachelor in voedings- en dieetkunde, onderwijs, verpleegkunde, farmaceutische en biologische technieken, medische labo¬ratorium¬¬technieken, medische beeldvorming en medisch assistent. Ook facilitaire dienstverlening, dierenartsassistent, vroedkunde, office management e.d. zijn mogelijk.

Daarnaast zijn er nog een aantal 7e specialisatiejaren logisch als vervolgonderwijs: chemische procestechnieken, biochemie, drogisterij-cosmetica en voedselbehandeling. Afgestudeerden kunnen ook de 4e graad beroepssecundair onderwijs Verpleegkunde volgen.

Scholen die deze richting aanbieden