Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Graad: 3 TSO
Profiel

In gezondheids- en welzijnswetenschappen bestuderen we de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten. De studierichting heeft algemeen vormende, psycho-pedagogische, zorgkundige en wetenschappelijke componenten. De stages en seminaries zijn eerder oriënterend dan beroepsgericht; ze bereiden je voor op een aansluitende studie.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je bent iemand met een uitgesproken sociale interesse, die graag creatief met en voor mensen werkt. Je beschikt over een behoorlijke wetenschappelijke basis.

In welke beroepen kan je direct terecht?

GW is niet gericht op onmiddellijke tewerkstelling, wel op verdere studies.

Wat kan je verder studeren?

Gezondheids- en welzijnswetenschappen bereidt je voor op hogere studies in de paramedische, sociale en pedagogische sector.

Mogelijke keuzes zijn: bachelor in verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, assistent psychologie, sociaal werk, ergotherapie, logopedie, medisch secretariaat, agro- en biotechnologie, specialisatie dierenzorg, leraar lager onderwijs, leraar kleuteronderwijs, leraar secundair onderwijs. Ook een 7e specialisatiejaar hoort tot de mogelijkheden, b.v. leefgroepenwerking en apotheekassistent.

Scholen die deze richting aanbieden