Grieks-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. 

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op één klassieke taal: Grieks. Vanuit de lectuur van Griekse auteurs leer je de rijkdom kennen van de Griekse beschaving en cultuur, de basis van onze westerse maatschappij. Je leert hierdoor ook abstract, analytisch en logisch denken.

De studierichtingen Grieks - wiskunde combineert het vak Grieks (4 uur) met abstracte wiskunde op hoog niveau (6/8 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting 
- als je een logische geest hebt en houdt van abstract en analytisch denken;
- als je interesse hebt voor de klassieke oudheid en als je meer wil weten over de antieke cultuur;
- als je je kennis van Grieks zowel op taalkundig (grammatica) als op literair vlak (teksten) wil vergroten;
- als je wil werken aan een stevige kennis van wiskunde.

Wat kan je verder studeren?

Deze studierichting bereidt voor op het hoger onderwijs. Zowel de professionele als de academische bachelor- en masteropleidingen in de meest uiteenlopende sectoren liggen binnen de mogelijkheden vanwege de algemene vorming die deze richting biedt.

De studie van het Grieks biedt een goede scholing in nauwkeurig en logisch denken. Het lezen en bespreken van Griekse teksten is een uitstekende voorbereiding op elke vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Wiskunde vormt de basis van alle exact wetenschappelijk en economisch gerichte studies. Daarenboven komt in deze studierichtingen het abstract denken en het logisch redeneervermogen sterk aan bod. Dit redeneervermogen komt zeker ook van pas in andere disciplines.

In de meeste wetenschappelijke professionele en academische bacheloropleidingen start men aan een snel tempo op het basisniveau eind secundair onderwijs en is een sterke wiskundige basis een voordeel.

Toch is deze studierichting ook algemeen vormend, waardoor studies in andere vakgebieden (sociale, psycho-pedagogische, management, …) eveneens binnen de mogelijkheden liggen.

Scholen die deze richting aanbieden