Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Graad: 3 TSO
Profiel

In deze studierichting word je opgeleid tot een bekwame opvoeder/begeleider die kan leven en werken met kinderen of volwassenen die anders functioneren dan de meeste mensen. Daarvoor is kennis nodig over het biologisch en sociaal functioneren van de mens. Tijdens individueel begeleide stages wordt de theorie in praktijk omgezet.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je hebt belangstelling voor de mens en zijn sociale omgeving, bent graag creatief bezig in sport en spel, en je kunt luisteren en overleggen. Je wil je engageren en verantwoordelijkheid nemen.

In welke beroepen kan je direct terecht?

opvoeder (niveau A2) in tehuizen voor werkenden en niet-werkenden, medisch-pedagogische instituten, revalidatiecentra, dagcentra, verzorgingstehuizen, gezinsvervangende tehuizen, centra voor kortverblijf, psychiatrische verzorgingsinstellingen, (semi-)internaten, instellingen van de bijzondere jeugdzorg… maar ook in de kinderzorg en de kinderopvang

Wat kan je verder studeren?

Professionele bacherloropleidingen: orthopedagogie, ergotherapie, fysiotherapie, sociaal werk, toegepaste psychologie, leraar secundair onderwijs, leraar lager onderwijs, leraar kleuteronderwijs, logopedie en audiologie, verpleegkunde, vroedkunde

7e specialisatiejaren TSO: Leefgroepenwerking, Internaatswerking 7e specialisatiejaren BSO: Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg

Scholen die deze richting aanbieden