Kinderzorg

Graad: 7de jaar BSO
Profiel

Kinderzorg leert je in teamverband pedagogisch verantwoord omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar in diverse sectoren van de kinderopvang. Opvoedkunde is dus erg belangrijk, maar ook gezondheids-en ziekteleer. Stages in peutertuinen en crèches zijn erg belangrijk.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Wie aan de slag wil in kinderkribbe, kinderdagverblijf of peutertuin moet in het bezit zijn van een diploma Kinderzorg. Dit is een voorwaarde geëist door Kind en Gezin.

In welke beroepen kan je direct terecht?

- Tewerkstelling in de kinderzorg: kinderdagverblijven, kinderdag-en nachtverblijven, kinderkribben, peutertuinen, particuliere opvanginstellingen, naschoolse kinderopvang

Wat kan je verder studeren?

zevende specialisatiejaar TSO: Internaatswerking, Leefgroepenwerking.

In het 7e jaar Kinderzorg behaal je ook het diploma secundair onderwijs, zodat je eventueel ook hoger onderwijs kunt aanvatten.

Scholen die deze richting aanbieden