Plant Dier Milieu

Graad: 2 BSO
Profiel

BSO landbouw is een heel praktisch gerichte studie met praktijk (en stage in de 3e graad), waarin je de leert over dier-en leefmilieu, teelten en bedrijfsvoering in de landbouw.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je hebt belangstelling voor wat landbouw aangaat, akkerbouw of veeteelt, en je wil met je handen werken.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Na het zesde jaar BSO-landbouw kunnen de leerlingen op het bedrijf thuis terecht, maar ook in melkerijen en in de voedingsindustrie, als lid van onderlinge bedrijfshulp, als werknemer in loonwerkbedrijven, in openbare groendiensten, in onderzoekcentra, op de voedingswarenafdeling van warenhuizen.

Wat kan je verder studeren?

zevende specialisatiejaar BSO: Bosbouw , Landbouwdiversificatie, Landbouwteelten, Veehouderij , Agromanagement, Bloemsierkunst, Groenbeheer en verfraaiing, Land- en tuinbouwmechanisatie, Manegehouder-rijmeester, Tuinbouwmechanisatie, Tuinbouwteelten, Veehouderij en landbouwteelten.

Scholen die deze richting aanbieden