Plant-, Dier- en Milieutechnieken

Graad: 2 TSO
Profiel

Je leert hoe de mens plantaardig en dierlijk voedsel produceert en de kwaliteit ervan verbetert. De vorming steunt op twee peilers: een brede algemene ontwikkeling en een meer gespecialiseerde en praktische kennis omtrent dieren en teelten, maar ook over bedrijfsvoering (wetgeving, kostprijsberekeningen). Die kennis wordt toegepast in praktijkvakken en stage.

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je hebt belangstelling voor de landbouwsector (landbouwteelten, veeteelt, grondwerk) en je houdt van praktisch werk binnen en buiten.

In welke beroepen kan je direct terecht?

Afgestudeerden starten vaak als zelfstandig helper op het bedrijf thuis, werknemer in de voedingssector of in een commerciële functie, b.v. als vertegenwoordiger.

Wat kan je verder studeren?

Professionele bacheloropleidingen: landbouw- en biotechnologie, chemie, milieuzorg, landschaps- en tuinarchitectuur, farmaceutische en biologische technieken, verpleegkunde, leraar secundair onderwijs groep 1 (technisch-technologische opvoeding, biotechnieken-land-en tuinbouw);

Zevende specialisatiejaren TSO: bedrijfsleiding land-en tuinbouw, landbouwmechanisatie,

Zevende specialisatiejaren BSO: bosbouw, landbouwdiversificatie, landbouwteelten (en/of) veehouderij, agromanagement, bloemsierkunst, groenbeheer en verfraaiing, land- en tuinbouwmechanisatie, manegehouder-rijmeester, tuinbouwmechanisatie, tuinbouwteelten.

Scholen die deze richting aanbieden